Privacyverklaring

Leeuwarden Helpt een initiatief is van de gemeente Leeuwarden en opgezet in samenwerking met Blauwe Zone. De gemeente Leeuwarden is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De privacyverklaring van de gemeente Leeuwarden, zoals gepubliceerd op de website, is aanvullend van toepassing op deze website. 

Contactgegevens:

info@leeuwardenhelpt.nl

Adres:
Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Telefoonnummer:
14 058

Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming:
fg@ leeuwarden.nl of  14058

Persoonsgegevens die wij verwerken

Leeuwarden Helpt verwerkt persoonsgegevens om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. De gegevens die worden verwerkt via deze website zijn gegevens die u zelf deelt in het inschrijvingsformulier. Denk bijvoorbeeld  naam, telefoonnummer, IP_adres, e-mailadres en adresgegevens en hulpvraag/hulpaanbod.  Er wordt geen gebruik gemaakt van social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Zolang u zelf geen bijzondere of gevoelige gegevens deelt, worden deze niet verwerkt op de website. Onze website en/of dienst heeft bovendien niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Leeuwarden Helpt verwerkt jouw persoonsgegevens met als doel inwoners die een hulpvraag hebben in contact te brengen met inwoners die hulp aanbieden. Door je dienst of vraag aan te bieden op deze website, verleen je toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens. Jouw gegevens worden niet openbaar gepubliceerd op de website. Een medewerker van de gemeente Leeuwarden houdt de inschrijvingen bij en zodra een hulpvraag aansluit bij een aanbod tot hulp, neemt de medewerker contact met je op om aanbieder te koppelen aan diegene die hulp nodig heeft. Degene aan wie je wordt gekoppeld krijgt vanzelfsprekend jouw contactgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Leeuwarden Helpt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Leeuwarden Helpt) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Leeuwarden Helpt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: tot einde van Coronavirus (COVID-19) uitbraak Wanneer de website wordt opgeheven zullen uw persoonsgegevens verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Leeuwarden Helpt verstrekt jouw gegevens primair aan de gemeente Leeuwarden. Een medewerker houdt de inschrijvingen bij en zodra een hulpvraag aansluit bij een aanbod tot hulp, neemt de medewerker contact met je op om aanbieder te koppelen aan diegene die hulp nodig heeft. Degene aan wie je wordt gekoppeld krijgt dus jouw contactgegevens en vice versa. Je gegevens worden niet met andere dan eerder genoemde derden gedeeld, tenzij dit volgt uit een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Leeuwarden Helpt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Leeuwarden Helpt. Deze vragen of verzoeken kun je via de reguliere kanalen van de Gemeente Leeuwarden indienen, zoals beschreven in de privacyverklaring van de Gemeente Leeuwarden. Leeuwarden Helpt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Leeuwarden Helpt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@leeuwardenhelpt.nl

Verstrekking aan derde landen 

Doordat gebruikt wordt gemaakt van de website WordPress en Googledocs, worden uw gegevens doorgegeven aan derde landen.  Daarentegen zijn zowel Google als WordPress aangesloten bij het Privacy Shield, waarvan de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft afgegeven. 


Een initiatief van: